Používání cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Co jsou cookies? Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí.[…]

PASIVNÍ DOMY

Pasivní domy jsou stavby, které splňují spotřebu 15 kWh/m2 ročně a méně. Rozdíl mezi nízkoenergetickými a pasivními domy není jen v tepelně technických vlastnostech pláště (parametr „U“ a těsnost), ale i ve vhodně zvolené dispozici domu, správném umístění vůči světovým stranám, typu a velikosti prosklení, zohlednění klimatických podmínek, umístění stavby a v technologické vybavenosti. Pasivní domy musí splňovat požadavky na větrání[…]

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Nízkoenergetické domy jsou kategorií staveb, které svými tepelně technickými vlastnostmi splňují energetický limit 50 kWh/m² ročně a méně. Rozdíl oproti energeticky úsporným domům je především v obvodové obálce domu, kde je aplikováno větší množství izolantu a použity výplně otvorů (okna, dveře) s parametry splňující požadavky pro nízkoenergetické domy. Základová deska Základová deska nízkoenergetického domu je zhotovena ve stejném provedení jako[…]

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY

Tento základní typ domu se vyznačuje výborným poměrem – investiční náklady / provozní náklady. Tato nejvyužívanější kategorie domů svými tepelně izolačními vlastnostmi splňuje všechny platné předpisy a normy a přibližuje se hranici nízkoenergetických domů – 50 kWh/m² ročně. Základová deska Základová deska domu je tvořena standardně základovými pasy a betonovou deskou s armováním. Pro obezdívání základové desky si může[…]