Dřevostavby

28.6.2015

Dřevostavby nízkoenergetické a pasivní

Dřevostavba je budova, při jejíž stavbě bylo z velké části použito dřevo. nejčastěji se používá smrkové a jedlové dřevo, ale používá se také dřevo z borovic a modřínů. Moderní dřevostavby jsou označovány jako ekologické domy. Nové technologie výstavby a zateplení snižují náklady na vytápění.

1 2 6

Nízkoenergetické domy – výhody a nevýhody

Nízkoenergetické domy jsou v současnosti často diskutovaným tématem. O jejich výhodách, nevýhodách, návratnosti vložených investic a v neposlední řadě i kvalitě bydlení v nich se zabývalo a zabývá mnoho odborníků, uživatelů, zastánců i odpůrců. Základní výhody a nevýhody jsou však nesporné.

Výhody NED

Hlavní výhodou a důvodem, proč se nízkoenergetické domy vůbec staví je jejich nízká spotřeba tepla na vytápění a s tím spojené úspory na nákladech za energie. V době stálého nárůstu cen energií je to výhoda opravdu nesporná.

Stavba domu s nízkoenergetickým standardem samozřejmě vyžaduje o něco vyšší vstupní náklady. O kolik přesně, to závisí na konkrétní stavbě, její velikosti, užitých materiálech a výběru zdroje vytápění a dalších technologií. Velmi obecně lze říci, že pro standardní rodinný dům by se náklady mohly zvednout o cca 15% oproti domům, které jsou projektovány podle platných tepelně-technických norem.

Výše úspor může v nízkoenergetickém domě dosahovat až 60% ročních nákladů na vytápění. Jako základ je opět brán dům, který splňuje současné tepelně-technické normy. Podíl je to opravdu nemalý. Je tedy zřejmé, že investice do nízkoenergetického standardu je investicí návratnou v řádech několika let, či pár desítek let. Doba návratnosti prvotních investic se samozřejmě bude úměrně snižovat v závislosti na stále rostoucích cenách energií.

Nevýhody NED

Mezi nevýhody zajisté patří, již zmíněné, zvýšené náklady na stavbu domu. Je jasné, že již samotná stavba stojí nemalé peníze a další navyšování nákladů může pro mnohé investory znamenat problém.

V oblasti bydlení nemají nízkoenergetické domy žádná omezení. Jsou vybaveny různými technologiemi (řízená výměna vzduchu, různé systémy vytápění, apod.), které při správném návrhu a užívání fungují naprosto spolehlivě a výslednou kvalitu bydlení nikterak neomezují, naopak lze říci, že na ni mají pozitivní vliv.

Důležitý bod představuje právě správný návrh celého systému, je tedy vhodné mu věnovat dostatečnou pozornost a přenechat ho odborníkům (případně se o něm alespoň důkladně poradit a informovat). Jen stěží si lze totiž představit zoufalejší situaci, než tu, když zjistíme, že systém, do kterého jsme investovali mnohdy až statisíce, nefunguje podle našich představ a má negativní vlivy na pohodu obyvatel a jejich komfort.

 

Pasivní domy

Poslední dobou se stává trendem stavět co nejúsporněji. Nové stavby podléhají stále přísnějším pravidlům a s tímto směřováním souvisí i trend pasivních domů. Za pasivní dům lze označit takovou stavbu, jejíž náklady na energie jsou téměř nulové (nepočítáme-li běžné spotřebiče). V této sekci se budeme věnovat jednotlivým podmínkám, které musejí být při stavbě takovýchto domů dodrženy.

Zjistíte jak stavět, abyste se vyhnuli tepelným mostům, která střech je pro váš pasivní dům nejvhodnější a další zajímavé rady. Velkým tématem v oblasti pasivních domů jsou také materiály, ze kterých jsou postaveny a především materiály na utěsnění, kterým je také věnován celý článek. Největší pozornost je ale třeba věnovat tepelné izolaci a minimálnímu tepelnému odporu celé stavby. K tomu by vám měly pomáhat moderní technologie, ale také znalosti jednoduchých pravidel, která se musí při stavbě pasivních domů uplatňovat.

Ve světě si již pasivní domy a pasivní přestavby starších domů dobyly významné místo. Ačkoli pasivní stavění patří k těm dražším, při jeho kvalitním provedení se jedná z dlouhodobého hlediska o značnou úsporu.

Dřevostavba Liberec

Dřevostavba