Zděné stavby

28.6.2015

Zděné pasivní domy

Zdivo je jednou materiálovou variantou pro stavbu pasivních domů. Určitě je variantou vhodnou. Je třeba si ale uvědomit, že samotný použitý materiál pasivní stavbu netvoří. Pasivního standardu se dosahuje vhodným skloubením základních zásad pasivního stavění. Tudíž nelze říci, že by zdivo bylo jediným vhodným materiálem pro pasivní stavby. Stejně vhodným řešením by bylo i užití dřeva jako konstrukčního materiálu.

Výhody a nevýhody zdiva

Zděné konstrukce se vyznačují, oproti konstrukcím lehkým, výraznou tepelnou setrvačností. To znamená, že sice potřebují delší časový interval na změnu interiérové teploty, poté si ale tuto dosaženou teplotu udržují déle a snáze odolávají teplotním výkyvům.

Mezi nevýhody patří poměrně značná tloušťka obvodových konstrukcí, vzhledem k tloušťce nosné zděné části a potřebné tloušťce tepelné izolace. V tomto ohledu mají dřevostavby určitou výhodu. Vrstva potřebné tepelné izolace se překrývá s nosnou částí dřevěné konstrukce (tepelná izolace bývá umisťována i mezi nosné dřevěné sloupky).